5 vrijstellingen schenkbelasting 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Katherine  

Er zijn een aantal vrijstellingen op de schenkbelasting. Hieronder vindt u een overzicht van de 5 schenkvrijstellingen. 

1. U krijgt het geld van uw ouder(s) en beslist zelf wat u ermee doet

Uw ouders mogen u dit jaar sowieso belastingvrij € 5.363 schenken. U hoeft daarover ook geen aangifte schenkbelasting te doen.

Doen ze vaker in het jaar een schenking? Tel de bedragen dan bij elkaar op. Is het totaalbedrag hoger dan € 5.363? Dan betaalt u wel schenkbelasting.

Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Uw ouders mogen u ook één keer in uw leven € 25.731 belastingvrij schenken

Wel zijn er wat mitsen en maren, namelijk:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.  
 • Uw ouders mogen u dit jaar niet óók nog € 5.363 schenken.
 • U hebt niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij gekregen van uw ouders.
 • Als u de vrijstelling van € 25.731 gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de schenkingsvrijstelling voor een koophuis of voor een dure studie. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

Ook hier geldt dat wij uw ouders als één schenker zien. U betaalt dus wel belasting als uw ouders ieder afzonderlijk een bedrag schenken en het totaal hoger is dan € 25.731. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. U laat ons zo namelijk weten welke vrijstelling u wilt gebruiken.

Lees ook: Tarieven schenkbelasting 2018

2. U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een koophuis 

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van uw ouders? Dan betaalt u over maximaal € 100.800 geen schenkbelasting.

Dit zijn de voorwaarden:

 • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
 • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het geld uiterlijk in 2020.
 • U hebt niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij gekregen van uw ouders.
 • Hebt u wél eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt, voor uw eigen woning, een dure studie of vrij te besteden? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
 • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
 • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een dure studie. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

3. U krijgt het geld van uw ouder(s) en gebruikt het voor een dure studie

De kosten voor een studie kunnen aardig oplopen. Gelukkig mogen uw ouders u € 53.602 belastingvrij schenken. Maar let op, er zijn wel voorwaarden.

De voorwaarden:

 • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar, exclusief uw levensonderhoud.
 • Een notaris heeft de schenking vastgelegd in een akte en daarin staat:  
  • voor welke studie de donatie is bedoeld
  • hoe hoog de verwachte kosten van uw opleidingstraject zijn
  • dat de schenking vervalt als u het bedrag niet vóór 2021 hebt besteed aan uw opleiding
 • U hebt niet in een eerder jaar meer dan € 5.363 belastingvrij gekregen van uw ouders.
 • U bent tussen de 18 en 40 jaar oud. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.  
 • U en uw ouders kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking echt hebt gebruikt voor uw studie.
 • Als u deze vrijstelling gebruikt, mag u niet ook nog eens kiezen voor de vrij te besteden schenkingsvrijstelling of de vrijstelling voor een koophuis. U mag namelijk één keer in uw leven 1 van deze vrijstellingen gebruiken.

Verder is het zo dat wij uw ouders als één schenker zien

Krijgt u dus een bedrag van beide ouders? Dan moet u de schenkingen bij elkaar optellen. Dit geldt ook als uw ouders zijn gescheiden.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.

4. U krijgt het geld van iemand anders en beslist zelf wat u ermee doet 

Iedereen mag u belastingvrij € 2.147 schenken. U hoeft daarover ook geen aangifte schenkbelasting te doen.

Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u dus een bedrag van zowel uw oom als uw tante? Dan mag het totaalbedrag niet hoger zijn dan € 2.147. Krijgt u meer? Dan moet u aangifte doen.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

5. U krijgt het geld van iemand anders en gebruikt het voor een koophuis 

Hebt u een gulle gever die u wil helpen met de aanschaf van een huis? Of die u wil sponsoren voor een verbouwing in uw eigen woning? Dat mag belastingvrij voor maximaal € 100.800.

Er gelden wel wat voorwaarden:

 • U gebruikt het geld voor de aankoop of verbouwing van uw eigen huis. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Of u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
 • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.   
 • U gebruikt het geld uiterlijk in 2020.
 • U hebt niet in een eerder jaar meer dan € 2.147 belastingvrij gekregen van dezelfde schenker.
 • Hebt u in 2017 wél een belastingvrij bedrag gekregen voor uw eigen woning? Lees dan of u in 2018 nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
 • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als één persoon.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal ook bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Hoe maak ik gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018 in Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen.