Aanpassing bedragen IOAW en IOAZ op 1 juli 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Thomas8047  

Per 1 juli 2020 worden de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon dat op 1 juli 2020 aangepast wordt.

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die 50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of ex-zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto-inkomsten in mindering gebracht.

Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder)

Per maand

1.564,16

Vakantie-uitkering

125,14


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit. Schrijf in op onze gratis nieuwsbrief


Totaal

1.689,30

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners

Per maand

1.230,29

Vakantie-uitkering

98,42

Totaal

1.328,71

Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners (kostendelersnorm)

Per maand

782,08

Vakantie-uitkering

62,57

Totaal

844,65

 

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt rekening gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 136.848,- wordt jaarlijks drie procent verrekend met de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat zij tot maximaal € 131.627,- voor aanvullende pensioenvoorzieningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt verrekend.