Artikel 29 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

Geschreven door Lexalert
Foto: Christiaan Colen  

Artikel 29 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot de verwerking gehouden is.