Artikel 31 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Geschreven door Lexalert
Foto: dhendrix73  

Artikel 31 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.