Artikel 63 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Coherentiemechanisme

Geschreven door Lexalert
Foto: Nicki Mannix  

Artikel 63: Coherentiemechanisme

Teneinde bij te dragen aan de consequente toepassing van deze verordening in de gehele Unie werken de toezichthoudende autoriteiten met elkaar en waar passend samen met de Commissie in het kader van het in deze afdeling uiteengezette coherentiemechanisme.