Artikel 73 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Voorzitter

Geschreven door Lexalert
Foto: Pierre Wolfer  

Artikel 73: Voorzitter

1.   Het Comité kiest met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden.

2.   De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd.