Artikel 76 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Vertrouwelijkheid

Geschreven door Lexalert
Foto: Donna McNiel  

Artikel 76: Vertrouwelijkheid

1.   De besprekingen van het Comité zijn vertrouwelijk indien het comité dit noodzakelijk acht, in overeenstemming met zijn reglement van orde.

2.   Op de toegang tot documenten die aan de leden van het Comité, deskundigen en vertegenwoordigers van derden worden voorgelegd, is Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van toepassing.