Bedragen Toeslagenwet per 1 juli 2020

Geschreven door Lexalert

Per 1 juli 2020 wordt de bedragen van de Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon dat op 1 juli 2020 aangepast wordt.

De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW- uitkering.

Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100% van het brutominimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De bedragen voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75% van het corresponderende netto minimumjeugdloon.

Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. Per 1 juli 2020 zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie):

Gehuwden/samenwonenden

77,24

Alleenstaanden van 21 jaar

56,57

Kostendeler van 21 jaar

35,96

Alleenstaanden van 20 jaar

42,51

Alleenstaanden van 19 jaar

30,94

Alleenstaanden van 18 jaar

25,40


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit. Schrijf in op onze gratis nieuwsbrief