Bedragen Wajong vanaf 1 juli 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: warrenski  

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het brutominimumloon), gaat per 1 juli 2020 omhoog. Ook de basisbedragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd.

Bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per dag vanaf 1 juli 2020:

Vanaf 21 jaar

77,24

20 jaar

61,79

19 jaar

46,34

18 jaar

38,62


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit. Schrijf in op onze gratis nieuwsbrief


Voor Wajong- gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 juli 2020 als volgt aangepast:

Bruto tegemoetkomingen per maand:

20 jaar

10,24

19 jaar

17,09

18 jaar

17,79