Corona op de werkvloer

Geschreven door Lexalert
Foto: MIKI Yoshihito  

Hieronder vindt U vaakgestelde vragen in verband met corona op de werkvloer.

1. Mag ik mijn werknemers controleren op corona?

In de zorg mag dat tijdens de coronacrisis wel, op andere plekken niet. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van het RIVM volgen. En dat zij hun medewerkers hier nadrukkelijk op wijzen.

Richtlijnen RIVM

Het RIVM heeft instructies gegeven hoe met contacten op het werk en met klanten om te gaan. Volg deze instructies.

Maak uw medewerkers hierop attent en zorg dat de richtlijnen van het RIVM in alle talen van de werknemers beschikbaar zijn.

Voor meer informatie, zie Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website van het RIVM.

Zieke medewerker naar huis sturen

Heeft u een medewerker met verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan mag u die - onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis - naar huis sturen.

2. Mag ik een werknemer vragen zijn of haar gezondheid te checken?

Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is.

De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren. Bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten.

3. Mag ik een zieke werknemer naar huis sturen?

Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat.

Als werkgever mag u een werknemer normaal gesproken niet vragen naar zijn gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat in de wet geregeld.

Maar de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat u in deze uitzonderlijke tijd van uw medewerker mag verlangen dat deze meewerkt. U mag uw medewerker dus naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Of als u twijfelt.

►Lees ook: ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 28 - Bepaling inzake monitoring en evaluatie

4. Mag ik een werknemer vragen om contact om te nemen met een arts?

U mag uw werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Wanneer de arts vermoedt dat uw werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.