Download modelclausules Label C kantoren

Geschreven door Lexalert
Foto: Brian Evans  

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules vastgesteld i.v.m. de Label C-verplichting voor kantoren. 

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder minimaal energielabel C (een energie-index van 1,3 of beter). Gelet op deze nieuwe regels in het Bouwbesluit heeft de ROZ een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015. Met de nieuwe modelclausule kunnen verhuurder en huurder afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. De ROZ adviseert zowel verhuurder als huurder aan te sluiten bij de (wettelijk verplichte) erkende maatregelenlijsten en een concrete datum af te spreken waarop het kantoor uiterlijk aan de label C-verplichting voldoet.

Blijf gratis en per e-mail op de hoogte over de juridische actualiteit - Schrijf in op de gratis nieuwsbrief

De ROZ heeft ook een modelclausule gemaakt voor de situatie dat gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn om de energie-index verder te verbeteren, bijvoorbeeld naar label A. Verhuurder en huurder treden met elkaar in overleg welke maatregelen door welke partij het meest kosteneffectief kunnen worden genomen en hoe de verdeling van de kosten daarvan wordt geregeld.

De model clausules voorzien ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.

Bekijk en download de modelclausules Label C-verplichting voor kantoren