ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 14 - Blokkering van inkomende oproepen

Geschreven door Lexalert
Foto:   Bernard Goldbach
Aanbieders van algemeen beschikbare persoonlijke communicatiediensten ontwikkelen geavanceerde maatregelen om de ontvangst van ongewenste oproepen door eindgebruikers te beperken en verstrekken de opgeroepen eindgebruiker eveneens kosteloos de volgende mogelijkheden om:
(a) binnenkomende oproepen van specifieke nummers of uit anonieme bronnen te blokkeren;
(b) de automatische doorschakeling van oproepen door een derde naar de eindapparatuur van de eindgebruiker te beëindigen.