ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 17 - Informatie over geconstateerde veiligheidsrisico's

Geschreven door Lexalert
Foto: Picturepest  

In geval van een bijzonder risico dat de veiligheid van elektronische-communicatienetwerken en -diensten kan aantasten, informeert de aanbieder van een elektronische-communicatiedienst de eindgebruikers over dat risico en, indien het risico buiten het toepassingsgebied van de door de aanbieder te nemen maatregelen valt, over mogelijke hulpmiddelen, waaronder een indicatie van de verwachte kosten.