ePrivacyverordening (voorstel) - Artikel 27 - Intrekking

Geschreven door Lexalert
Foto:   theilr
1. Richtlijn 2002/58/EG wordt met ingang van 25 mei 2018 ingetrokken. 
 
2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze verordening.