Evolutie AOW-leeftijd 2019-2025

Geschreven door Lexalert
Foto: DenisenFamily  

In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken  om de AOW-leeftijd de komende  jaren  minder  snel te verhogen  en dat deze zal stijgen  tot 67 jaar in 2024. Daarnaast  heeft  het kabinet  met sociale partners  afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met  een beoogde ingang  van 2025 voor 2/3 gekoppeld  wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Op basis van de nieuwe CBS-prognose blijft de AOW-leeftijd na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67 jaar (zie ook onderstaande  tabel).

 

AOW-leeftijd vóór

 

AOW-leeftijd ná

 

pensioenakkoord

 

pensioenakkoord

2019

66  jaar+ 4

2019

66  jaar+ 4

2020

66 iaar  + 8

2020

66+4

2021

67

2021

66+4

2022

67  + 3

2022

66+7

2023

67  + 3

2023

66+10

2024

67  + 3

2024

67

2025

67  + 3

2025

67

 

De 2/3 -koppeling moet  nog in de wet worden  vastgelegd.  Tot die tijd  wordt  de AOW-leeftijd  vastgesteld op basis van de geldende  (1 op 1) koppeling.

Het CBS heeft op 1 november  2019 de raming  van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor  2025 en 2031 bekendgemaakt. Het CBS gaat in de nieuwe prognoses  uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,75 jaar in 2025 en van 21,43  jaar in 2031. Op grond van artikel  7a, tweede  lid, van de Algemene Ouderdomswet, zoals dit geldt met ingang  van 1 januari  2020 en op basis van de CBS-prognose voor 2025  wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.  De betreffende mededeling  hierover  zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Lees de volledige tekst in de Kamerbrief