Griffierecht civiele zaken tarieven 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

De tarieven 2017 van het griffierecht civiele zaken werd gepubliceerd. 

In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht.

De tarieven 2017 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2017 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2017
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)
Civiel recht Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) € 618 € 287 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.924 € 883 € 78
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.894 € 1.545 € 78
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) € 122 € 122 € 122
Apostille/legalisatie € 20 € 20 € 20
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 184 € 184
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 122 € 122
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 122 € 122