Griffierecht civiele zaken tarieven 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

De tarieven 2018 van het griffierecht civiele zaken werd gepubliceerd. 

In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht.

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018
  • civiele vorderingsprocedures (pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland)
Civiel recht Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) € 626 € 291 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000 € 1.950 € 895 € 79
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 € 3.946 € 1.565 € 79
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) € 124 € 124 € 124
Apostille/legalisatie € 20 € 20 € 20
Inschrijving/wijziging (rechtskeuze)/opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 187 € 187
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 124 € 124
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   € 124 € 124

 

Andere relevante artikels: