Griffirerecht kanton tarieven 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Branko Collin  

Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten.

De tarieven 2018 gelden voor:

  • dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt.
  • verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018.
Dagvaardingszaken of Verzoekschriften Griffierecht niet-natuurlijke personen Griffierecht natuurlijke personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 500
€ 117 € 78 € 78
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500 € 470 € 223 € 78
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 € 939 € 470 € 78
Aktes € 123 € 123 € 123
Verzetschrift Wet Mulder € 117 € 78 € 78

 

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet (overheid.nl).

Let op: het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van ToelichtingYou are leaving Rechtspraak.nl bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zak