Kilometervergoeding 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Alexandre Lazaro  

De reisonkostenvergoeding of kilometervergoeding bedraagt 0,19 EUR per kilometer in 2018. 

Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Geeft uw werkgever een hogere reiskostenvergoeding? Dan geldt het deel boven de € 0,19 per kilometer als loon. Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Belastingvrije reisonkostenvergoeding openbaar vervoer

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer om naar uw werk te gaan? Dan kan uw werkgever kiezen tussen het belastingvrij vergoeden van:

de werkelijk gemaakte reiskosten;
het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer.

Kilometervergoeding carpoolen

Ook als u carpoolt, kunt u een vergoeding van uw werkgever krijgen. Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag hij € 0,19 per kilometer aan de chauffeur vergoeden. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt. Organiseert u het carpoolen zelf met uw collega’s? Dan kan iedere collega/werknemer een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. De kilometers die u daarvoor moet omrijden, kunt u dan niet vrij van belastingheffing vergoed krijgen.