Nieuwe AOW-bedragen vanaf 1 juli 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: wfabry  

Per 1 juli 2020 wordt de bedragen van de AOW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon dat op 1 juli 2020 aangepast wordt.

De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimumloon per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhankelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is verzekerd wordt 2% AOW opgebouwd. Iemand krijgt een volledig AOW- pensioen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest. Alleenstaanden ontvangen 70% van het nettominimumloon. Gehuwden en samenwonenden ontvangen ieder 50% van het nettominimumloon.

Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner jonger is dan de AOW- gerechtigde leeftijd gelden afwijkende regels. De AOW is gebaseerd op 50 procent van het nettominimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 844,40). Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-

gerechtigd zijn geworden, hebben nog wel recht op toeslag. Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar zijn geworden.


►Blijf op de hoogte over de juridische actualiteit. Schrijf in op onze gratis nieuwsbrief


Als het recht op AOW al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen gebaseerd op 70 procent van het nettominimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30 procent.

De bruto uitkeringsbedragen per 1 juli 2020, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:

Gehuwden/samenwonenden                                                                       

Per maand

844,40

Vakantie-uitkering

49,42

Totaal

893,82

Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan de AOW-leeftijd)

Per maand

1.688,80

Vakantie-uitkering

98,84

Totaal

1.787,64

Maximale toeslag

Per maand

844,40

Vakantie-uitkering

49,42

Totaal

893,82

Alleenstaanden                                                                                                

Per maand

1.245,04

Vakantie-uitkering

69,19

Totaal

1.314,23

 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 juli 2020 voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan vóór 1 februari 1994 (89 jaar en ouder), zijn:

Gehuwden/samenwonenden                                                                      

Per maand

844,40

Vakantie-uitkering

49,42

Totaal

893,82

Gehuwden/samenwonenden met partner jonger dan de AOW- leeftijd (zonder partnertoeslag)

Per maand

1.245,04

Vakantie-uitkering

69,19

Totaal

1.314,23

Alleenstaanden                                                                                               

Per maand

1.245,04

Vakantie-uitkering

69,19

Totaal

1.314,23

 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de inkomensondersteuning AOW. Deze bedraagt € 25,63 bruto per maand.