Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning 2017

Geschreven door Lexalert
Foto: Dennis Hill  

De belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel.

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning 2017

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
- € 19.982 - 8,90%
€19.982 €33.791 € 1778 13,15%
€ 33.791 € 67.072 € 3593 40,80%
€ 67.072 - € 17.171 50,2%

 

Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning​ 2016

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
- € 19.922 - 8,40%
€19.922 €33.715 €1.673 12,25%
€ 33.715 € 66.421 € 3.362 40,40%
€ 66.421 - € 16.575 50,2%
Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning​ 2015
 
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
- € 19.822 - 8,35%
€19.822 €33.857 €1.655 13,85%
€ 33.857 € 57.585 € 3.596 42%
€ 57.585 - € 13.563 52%