UBO-register in Caribisch Nederland

Geschreven door Lexalert
Foto: Mindaugas Danys  

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

De vierde anti-witwasrichtlijn heeft alleen betrekking  op Europees Nederland  en behoeft geen implementatie in de regelgeving voor Caribisch Nederland  (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Wel wordt in dit wetsvoorstel in het kader van een eenduidige uitleg  van gelijkluidende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, een wijziging aangebracht  in het Burgerlijk Wetboek BES.

Meer weten over het UBO-register: