UBO-register voor trusts in Nederland tegen uiterlijk 10 maart 2020

Geschreven door Lexalert
Foto:   lord.vill 

Met het oog op de invoering van het UBO-register in Nederland worden de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast. Dit gebeurt in uitvoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. UBO staat voor “ultimate beneficial owner” of uiteindelijke begunstigde. Het UBO-register treedt op 1 januari 2020 in werking.

Op grond  van de wijzigingsrichtlijn op de vierde anti-witwasrichtlijn dient Nederland  ook een centraal register  met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (een UBO-register) van trusts en soortgelijke juridische constructies op te richten. 

Dit gebeurde via een separaat wetsvoorstel. De artikelen  over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (artikel 30) en uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (artikel 31) kennen een gelijksoortige strekking,  maar wijken inhoudelijk van elkaar af, met name omdat zij elk een naar rechtsvorm andere doelgroep en een ander UBO-begrip kennen. Omwille van de duidelijkheid omtrent de verplichtingen die voor vennootschappen en andere juridische entiteiten enerzijds en trusts – een rechtsvorm4 die in Nederland  niet bestaat – en soortgelijke juridische constructies anderzijds gaan gelden, is gekozen voor twee afzonderlijke wetsvoorstellen.

Daarbij is ook van belang dat het register  voor trusts en soortgelijke juridische constructies een langere implementatietermijn kent, namelijk  tot 10 maart 2020.

Meer weten over het UBO-register: