Wettelijke rente niet-handelstransacties 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: callous seo  

De wettelijke rente of intrest voor niet-handelstransacties bedraagt 2% vanaf 1 januari 2018. 

De afgelopen jaren evolueerde de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als volgt: 

1/01/2010 3,00
1/07/2010 3,00
1/01/2011 3,00
1/07/2011 4,00
1/01/2012 4,00
1/07/2012 3,00
1/01/2013 3,00
16/03/2013 3,00
1/07/2013 3,00
1/01/2014 3,00
1/07/2014 3,00
1/01/2015 2,00
1/07/2015 2,00
1/01/2016 2,00
1/07/2016 2,00
1/01/2017 2,00
1/07/2017 2,00
1/01/2018 2,00

 

De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die in verzuim is bij het voldoen van een geldsom.

Sinds 1 december 2002 bestaan er twee soorten wettelijke rente:
1) de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties; art. 6:119a en 6:120 lid 2 BW).
2) 'Gewone' wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties). Deze wettelijke rente is van toepassing op transacties waarbij een particuliere consument betrokken is (art. 6:119 en 6: 120 lid 1 BW). 

Hoogte wettelijke rente voor handelstransacties

De wettelijke rente die geldt voor handelstransacties wordt halfjaarlijks automatisch aangepast. De hoogte is gebaseerd op het tarief van de meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari respectievelijk vóór 1 juli van elk jaar afkomstig van de ECB , vermeerderd met 8 procentpunten
(na 16-03-2013, daarvoor 7 procentpunten). De keuze van het tarief hangt af van het geldende systeem van leningtoewijzing.  Indien het tarief wordt vastgesteld op basis van een variabele-rentetenderprocedure wordt uitgegaan van de marginale toewijzingsrente. Indien de ECB gebruikt maakt van een vaste-rentetenderprocedure, dán wordt uitgegaan van het vaste-rentetendertarief. 

Hoogte wettelijke rente voor niet-handelstransacties

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad.