Frequently Asked Questions

Aanwezigheidsattest

De accountant en/of de belastingconsulent aangesloten bij het IAB zal overeenkomstig de norm permanente vorming volgende verhoudingen in acht nemen:

 • de deelname aan seminaries, studiedagen en opleidingscycli georganiseerd door IAB, IBR of BIBF of een vormingsoperator maken minstens 60 % uit van het aantal te volgen uren opleiding (min. 20u per jaar en 120u op driejaarlijkse basis). De activiteiten als docent komen in aanmerking a rato van één uur permanente vorming per gegeven les- of vormingsuur.
 • vormingen op afstand maken niet meer dan 40 % uit van het aantal te volgen uren opleiding (min. 20u nper jaar en 120u op driejaarlijkse basis).

Lexalert is door het IAB erkend als vormingsoperator voor vormingen op afstand met als erkenningsnummer E0007/2013-09.

De algemene richtlijn inzake permanente vorming van het BIBF stelt:

"Vormingsactiviteiten  die  niet  georganiseerd  worden  door  de  bovenvermelde klassieke   opleidingsverstrekkers   maar   die   niettemin bijdragen   tot   de bijscholing  van  de  erkende  BIBF  leden  en  stagiairs, kunnen  eveneens, en voor in totaal maximaal 20 % van het totaal aantal vormingsuren per jaar in aanmerking komen in het kader van de vormingsplicht. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan volgende vormingsactiviteiten:
...

- het volgen van vormingen via het internet of via CD rom (e- learning) op voorwaarde dat deze voldoende betrouwbare controlemechanismen bevatten, met name betreffende de zekerheid dat de aangeboden leerstof integraal gevolgd werd, alvorens er enig attest wordt uitgereikt, hetzij rechtstreeks door het betrokken programma, hetzij via een opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker die dergelijke vorming wenst te laten erkennen dient dit voorafgaandelijk aan de Raad voor te leggen. Het aantal uren dat in aanmerking wordt genomen is gelijk aan het aantal effectief gevolgde en controleerbare uren via deze vormingsmethode."

Bij inschrijving geeft de deelnemer aan voor welke beroepsorganisatie hij een aanwezigheidsattest wenst.

Bij een live seminarie dient te deelnemer:

 • In te loggen voor aanvang van het seminarie en ingelogd te blijven tot het einde;
 • Antwoorden op de aanwezigheidspeiling die in de loop van het seminarie plaatsvindt;
 • Alle programma's en randapparatuur die kunnen interfereren met het seminarie worden uitgeschakeld.

Bij een on demand seminarie dient de deelnemer de drie codes te noteren die in de loop van het seminarie getoond worden. Na afloop van het seminarie vult hij deze in op het formulier en verzendt hij deze naar Lexalert.

De deelnemer ontvangt het aanwezigheidsattest per e-mail.

 

De juridische nieuwslijn Lexalert is erkend door volgende beroepsorganisaties:

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB)
 • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
 • Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
 • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO)

Momenteel wordt de erkenning aangevraagd voor de Orde van Architecten (OvArch) en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGDW).

Facturatie

Wie inschrijft op onze gratis juridische nieuwslijn krijgt een waardebon voor een gratis online seminarie toegestuurd.

U gebruikt de waardebon door de promotiecode in te vullen op het inschrijvingsformulier voor het seminarie.

Deze waardebon is:

 • geldig voor deelname aan één seminarie (live of on demand) binnen de 6 maanden;
 • persoonlijk, niet cumuleerbaar en niet overdraagbaar.  

Wie twee weken voor de aanvang van het seminarie inschrijft én betaalt geniet van een vroegboekkorting van ongeveer 10%.

U kan bij uw betaling rekening houden met deze korting.

Betalingen via de KMO-portefeuille nemen meer tijd in beslag. Hier volstaat het dat u na inschrijving een aanvraag tot subsidiëring doet via de KMO-portefeuille.

Indien uw onderneming met een PO nummer werkt, kan u dit bij inschrijving voor het seminarie opnemen op het inschrijvingsformulier.

Lexalert zorgt ervoor dat uw PO-nummer op de factuur verschijnt.

De factuur wordt per e-mail verstuurd in de week na het seminarie.

Indien u een factuur op papier wenst, stuurt u een e-mail aan invoicing [at] lexalert.net.

Online seminaries

Het is mogelijk uw inschrijving voor een seminarie te annuleren tot drie dagen voor het seminarie.

Daartoe stuurt u een e-mail aan seminars [at] lexalert.net (subject: Annulatie%20inschrijving%20online%20seminarie) .

Een online seminarie is een infosessie die via internet gegeven wordt.

Er bestaan twee types online seminaries: live en on demand seminaries.

Een live seminarie wordt op een bepaalde dag en op een bepaald uur gegeven.

Een on demand seminarie is een opname van een live seminarie. Dat kan op elke moment bekeken worden.

U volgt het online seminarie op kantoor via uw computer.

Daarbij ziet u zijn powerpointpresentatie op uw scherm en hoort u de stem van de presentator ofwel via de boxen van uw computer (VOIP - gratis) ofwel via uw telefoon (inbellen naar een lokaal nummer - lokaal tarief).

Live seminarie

Bij inschrijving krijgt u een bevestigingse-mail met volgende informatie:

 • een link waarmee u zal kunnen inloggen op het seminarie;
 • een automatische agendering in uw Outlook-agenda; en
 • een telefoonnummer en toegangscode voor het geval u telefonisch wenst in te bellen.

Het is mogelijk vragen te stellen. Dit kan schriftelijk (via een chatfunctie) of mondeling (via uw microfoon of uw telefoon).

Een live seminarie - Hoe verloopt het?

Om aanspraak te kunnen maken op een aanwezigheidsattest dient u:

 • in te loggen voor aanvang van het seminarie en ingelogd te blijven tot het einde;
 • uw aanwezigheid te bevestigen tijdens het seminarie;
 • alle randappartuur uit te schakelen.

Wie door omstandigheden verhinderd is het seminarie live mee te volgen, krijgt een opname toegestuurd die hij op elk moment "on demand" kan bekijken (tot 2 maanden na datum van het online seminarie). Leden van het BIBF en IAB kunnen bovendien een aanwezigheidsattest krijgen voor het volgen van een on demand seminarie.

Twee uur voor de aanvang van het online seminarie ontvangt u een e-mail met de syllabus. Deze wordt tijdens het seminarie nogmaals doorgestuurd.

U kan het seminarie via een LCD-projector te projecteren. Zo kan u het met meerdere personen tegelijk volgen.

On demand seminarie

Indien u het live seminarie miste kan u later het on demand seminarie bekijken. Dit is een opname van het live seminarie die online geplaatst wordt.

Bij inschrijving heeft u de keuze. Ofwel volgt u het seminarie onmiddellijk ofwel bekijkt u het op een later moment.

Op het bedieningspaneel van een on demand seminarie heeft u een pauzeknop en een knop om het scherm te vergroten. Het is echter niet mogelijk voor- of achteruit te scrollen.

Wie een on demand seminarie bekijkt, kan een aanwezigheidsattest voor BIBF of IAB aanvragen. Daartoe worden tijdens het seminarie drie codes van drie cijfers getoond. U noteert deze codes en stuurt deze na het seminarie door via een formulier. Wij sturen u een aanwezigheidsattest toe.

U ontvangt de factuur na inschrijving voor het online seminarie per e-mail.

Live seminaries

Van elk seminarie wordt een opname gemaakt.

Deze wordt binnen de 48 uur na het einde van het seminarie verstuurd naar de deelnemers die zich inschreven maar verhinderd waren live deel te nemen aan het seminarie.

De opname blijft gedurende twee maanden online beschikbaar.

Het is mogelijk onze live seminaries te volgen via smartphone of tablet.

Daartoe dient u de gratis GoToWebinar-app te downloaden.

Deze app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows.

 

Voor de online seminaries gebruiken wij GoToWebinar als platform.

In de praktijk zijn alle computers geschikt om een seminiarie van GoToWebinar te volgen.

Voor de volledigheid vindt u hier de system requirements van GoToWebinar.

Wie in een sterk beveiligde omgeving werkt (banken, verzekeringsmaatschappijen,...) heeft soms wel problemen om in te loggen op een seminarie.

In dat geval raden wij aan op voorhand aan uw IT-dienst mee te delen dat u een seminarie via GoToWebinar zal volgen en te vragen het programma te installeren.

Twee uur voor de aanvang van het online seminarie ontvangt u een e-mail met de syllabus.

Tijdens het seminarie wordt een link meegedeeld aan de deelnemers. Via deze link kunnen zijn de syllabus downloaden.

De syllabus bevat de powerpointpresentatie van de spreker. Evt. ook andere documenten die de spreker mee wil geven (vb: rechtspraak, wetgeving, artikels,...).

On demand seminaries

Indien u het live seminarie miste kan u later het on demand seminarie bekijken. Dit is een opname van het live seminarie die online geplaatst wordt.

Bij inschrijving heeft u de keuze. Ofwel volgt u het seminarie onmiddellijk ofwel bekijkt u het op een later moment.

U vindt de syllabus op de pagina met het on demand seminarie.

Op het bedieningspaneel van een on demand seminarie heeft u een pauzeknop en een knop om het scherm te vergroten. Het is echter niet mogelijk voor- of achteruit te scrollen.

Wie een on demand seminarie bekijkt, kan een aanwezigheidsattest voor BIBF of IAB aanvragen. Daartoe worden tijdens het seminarie drie codes van drie cijfers getoond. U noteert deze codes en stuurt deze na het seminarie door via een formulier dat u onder de opname van het seminarie vindt. Wij sturen u een aanwezigheidsattest toe.

U ontvangt de factuur na inschrijving voor het online seminarie per e-mail.

Fair trade a single shot robusta mazagran extraction viennese galão. Latte, cortado affogato brewed iced instant dark plunger pot blue mountain variety iced kopi-luwak. Affogato single shot affogato crema irish, whipped instant robusta redeye doppio.

Carajillo roast aroma americano sugar sweet steamed. Variety lungo organic, dripper, turkish americano sugar con panna single origin cortado. Medium in, milk roast turkish seasonal in whipped id to go grounds.

Coffee saucer, carajillo caffeine, saucer caffeine arabica cup cinnamon. Single shot eu cup, trifecta turkish percolator as, cultivar viennese lungo beans doppio. Iced a extraction shop, sit galão café au lait, organic coffee in crema irish.

Grinder, mug, coffee, wings java, irish turkish variety eu black. Redeye, so café au lait est iced aroma americano cinnamon. Americano cultivar redeye latte a con panna extra filter.

Syllabus

Bij een live seminarie ontvangt u de syllabus twee uur voor aanvang van het seminarie.

Tijdens het seminarie wordt er een link uitgestuurd die u toelaat de syllabus direct te downloaden.

Ter gelegenheid van een on demand seminarie kan u de syllabus downloaden op het moment dat u de opname bekijkt.