Gratis webinar – FAQ noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Van april, 2020
Lennaert DE JONG, Heron Legal
,
,

Seminarie van 17.04.2020 - 1:15:50 - SLIDES & HANDOUTS

De coronacrisis is niet alleen een gezondheids- maar ook een economische crisis. Tal van ondernemingen komt financieel in de problemen. Ontslagen en reorganisaties dreigen op grote schaal. De bestaande Werktijdverkorting gaf hierop geen adequaat antwoord.

Daarom kwam de Nederlandse regering met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Op basis van zijn praktijk lijst Lennaert DE JONG (Heron Legal) de meest voorkomende vragen over NOW op en behandelt deze tijdens het seminarie. Op het einde wordt ruim tijd voorzien voor aan Q&A-sessie.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wat zijn de voorwaarden voor NOW?
  • Wie valt onder het toepassingsgebied van de NOW?
  • Waarin verschilt NOW van Werktijdverkorting (WTV)?
  • Hoe verhouden de lopende vragen WTV en de aanvragen daartoe zich tot de WTV?
  • Als niet aan de NOW voldaan wordt, wat zijn de gevolgen?
  • Hoe wordt de omzet en omzetdaling berekend?
  • Op welke wijze wordt de loonsom bepaald?
  • Q&A-sessie

 

Lennaert DE JONG is advocaat in het kantoor Heron Legal. Lennaert is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert over zaken als grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke vragen, de aanname, schorsing en het ontslag van statutaire directeuren, individueel en collectief ontslag, (collectieve) arbeidsovereenkomsten, werkgeversaansprakelijkheid, concurrentie- en relatiebedingen, rechten van Ondernemingsraden en de arbeidsrechtelijke aspecten met betrekking tot fusies en overnames.