Grensoverschrijdende tewerkstelling België - Nederland

Van maart, 2020
Sophie MAES, Claeys & Engels
Hylda WIARDA, Bronsgeest Deur
,

Seminarie van 03.03.2020

Veel Belgische en Nederlandse werknemers werken grensoverschrijdend. Dit omdat ze in België wonen maar in Nederland voltijds of gedeeltelijk werken of tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd. En het omgekeerde geldt voor werknemers die in Nederland wonen maar in België werken.

Dergelijke grensoverschrijdende tewerkstelling brengt diverse vragen met zich mee zowel arbeidsrechtelijk als sociale zekerheidsrechtelijk.    

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Welk arbeidsrecht is van toepassing bij een grensoverschrijdende tewerkstelling België-Nederland?
  • Welke bepalingen zijn er hoe dan ook van toepassing in Nederland/België?
  • Welke sociale zekerheid is van toepassing? In welk land wordt pensioen opgebouwd en kan de werknemer terugbetaling van zijn ziektekosten krijgen? En wat met werkloosheidsuitkeringen ingeval van ontslag?
  • Welke formaliteiten moeten er respectievelijk in Nederland en in België worden vervuld bij een grensoverschrijdende tewerkstelling? In welke gevallen geldt de nieuwe meldingsplicht in Nederland die vanaf 1 maart 2020 van toepassing wordt?
  • Welke zijn de sancties bij niet-naleving?
  • Bijzondere aandachtspunten uit de praktijk

Mr. Sophie Maes is advocaat en partner bij Claeys & Engels. Zij adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van international tewerkstelling (met inbegrip van arbeidsmigratie), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar en vanuit België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames en dagdagelijkse HR aangelegenheiden

Mr Hylda Wiarda is senior advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten in Amsterdam, Nederland. Zij adviseert zowel internationale als Nederlandse bedrijven op het gebied van arbeidsrecht, inclusief herstructureringen, medezeggenschap en arbeidsongeshciktheid. Uiteraard begeleidt zij haar clienten ook op het gebied van de internationale tewerkstelling, zowel vanuit als naar Nederland.