GDPR - Anonimiseren van persoonsgegevens: opportuniteiten en valkuilen belicht vanuit een technologisch perspectief

Van april, 2020
Vincent NAESSENS, KU Leuven
Michiel WILLOCX, KU Leuven
,

Opgelet: dit is een opname van het live seminarie van 13.01.2020. 

Steeds meer bedrijven en non-profit organisaties beheren grote hoeveelheden – deels gevoelige – persoonsgegevens. Denk maar aan bedrijven die informatie over consumenten verzamelen via klantenkaarten, organisaties in de zorgsector die medische gegevens opslaan of overheden die informatie over inkomsten en gedrag van burgers beheren. Bovendien overwegen steeds meer organisaties om gegevens – weliswaar na anonimiseren – te delen met onderzoeksinstellingen, politiediensten of zelfs commerciële spelers. De AVG-regelgeving biedt nu een wettelijk kader dat deze evolutie versnelt. Er zijn heel wat anonimisatie-technieken die kunnen toegepast worden vooraleer datasets worden vrijgegeven. De kwaliteit van de geanonimiseerde datasets hangt af van de specifieke technieken die worden toegepast. 

Voor juristen is het belangrijk om een inzicht te krijgen in deze technieken, en aanvallen die mogelijk zijn op geanonimiseerde datasets. Heel wat spelers passen technieken toe op vrijgegeven datasets met als doel toch de identiteit van individuen te reconstrueren. Dit kan een nefaste impact hebben op de privacy ervan.  

Dit seminarie geeft een overzicht van essentiële technologische kennis voor juristen die geconfronteerd worden met contracten omtrent uitwisseling van geanonimiseerde datasets, en disputen binnen dat domein.

Prof. Dr. Vincent Naessens is verbonden aan de onderzoeksgroep imec-DistriNet van de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar anonimisering van datasets in het kader van de AVG. Hij is de geknipte persoon om deze technische materie te vertalen voor een publiek met een juridische achtergrond.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • waarom anonimiseren van datasets steeds belangrijker wordt
  • huidige problemen met anonimiseren van datasets
  • verschillende invalshoeken bij privacy in databanken
  • pseudonimiseren versus anonimiseren
  • positionering van dataset anonimisatie binnen GDPR regelgeving
  • technieken om datasets te anonimiseren
  • technieken om de kwaliteit van geanonimiseerde datasets te beoordelen
  • risico’s en aanvallen op geanonimiseerde datasets
  • tools voor dataset anonimisatie